Веб програмирање

Сајт je намењен за ученике III и IV године образовног профила Електротехничар информационих технологија који похађају наставу у Техничкој школи Младеновац. 

На овом месту налази се комплетно градиво (теорија и задаци) из предмета Веб програмирање и Примењене информационе технологије (део који се односи на предмет Веб програмирање), као и теорија и задаци из Приручника за полагање матурског испита а односи се на предмет Веб програмирање.  

Предметни наставник електротехничке групе предмета, Александар Ранковић

Пријави се

Пријављивање је тренутно предвиђено само за администратора

Матурски испит
Материјал за полагање предмета Веб програмање - практични део
Ванредни ученици
Материјал за полагање испита Веб програмирање
Ванредни ученици
Материјал за полагање испита Компјутерска анимација